සම්මා දිට්ඨි සුත්‍රය - 03.mp3

Duration: 37:11

Filesize: 51.06 MB

Bitrate: 320 KbpsServer 1 [mp3/Audio]:

Server 2 [mp3/Audio]:

Pilih salah satu server yang bekerja.